HOANG THI PRINTING CO, LTD (12083)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

HOANG THI PRINTING CO, LTD

Nội dung kinh doanh

bao bì giấy và nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với HOANG THI PRINTING CO, LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 1 Industrial Park, 72/5A Road 5, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3935897

URL

http://www.inhoangthi.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với HOANG THI PRINTING CO, LTD.

PAGE TOP