SOUTHERN VIETNAM ENGINE & AGRICULTUR AL MACHINERY CO., LTD (12081)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SOUTHERN VIETNAM ENGINE & AGRICULTUR AL MACHINERY CO., LTD

Nội dung kinh doanh

kỹ thuật diesel

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với SOUTHERN VIETNAM ENGINE & AGRICULTUR AL MACHINERY CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 1 Industrial Park Road 2, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3836418

URL

http://www.vinappro.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với SOUTHERN VIETNAM ENGINE & AGRICULTUR AL MACHINERY CO., LTD.

PAGE TOP