Quang Trung One Member Mechanical Co., Ltd (12079)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Quang Trung One Member Mechanical Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Quang Trung One Member Mechanical Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

360 Giai Phong Str., Thanh Xuan Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-36645947

URL

http://www.cokhiquangtrung.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Quang Trung One Member Mechanical Co., Ltd.

PAGE TOP