Quang Trung One Member Mechanical Co., Ltd (12079)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Quang Trung One Member Mechanical Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Quang Trung One Member Mechanical Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

360 Giai Phong Str., Thanh Xuan Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-36645947

URL

http://www.cokhiquangtrung.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Quang Trung One Member Mechanical Co., Ltd.

PAGE TOP