Investment Development Techonology Co., Ltd (12075)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Investment Development Techonology Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Các loại máy, máy cán tấm tôm sóng tròn, máy cán tấm máng cáp, máy cán tôn cửa cuốn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Investment Development Techonology Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Area 5, Road 7, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-37542789

URL

http://www.fdtvn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Investment Development Techonology Co., Ltd.

PAGE TOP