FC Hoa Lac Technologies Co., Ltd (12074)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

FC Hoa Lac Technologies Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

van hạn chế lưu lượng, mực nước, đo độ rung, đo độ pH/Ion

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với FC Hoa Lac Technologies Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Hoa Lac Hi-Tech Park, Km 29 Lang Hoa Lac Highway, Thach That.

TEL

FAX

84-4-33687988

URL

http://www.fc-metrology.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với FC Hoa Lac Technologies Co., Ltd.

PAGE TOP