FC Hoa Lac Technologies Co., Ltd (12074)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

FC Hoa Lac Technologies Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

van hạn chế lưu lượng, mực nước, đo độ rung, đo độ pH/Ion

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với FC Hoa Lac Technologies Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Hoa Lac Hi-Tech Park, Km 29 Lang Hoa Lac Highway, Thach That.

TEL

FAX

84-4-33687988

URL

http://www.fc-metrology.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với FC Hoa Lac Technologies Co., Ltd.

PAGE TOP