PETROVIETNA M-IDICO INDUSTRIAL PARK & URBAN INVESTMENT JSC (12073)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

PETROVIETNA M-IDICO INDUSTRIAL PARK & URBAN INVESTMENT JSC

Nội dung kinh doanh

nhà thầu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với PETROVIETNA M-IDICO INDUSTRIAL PARK & URBAN INVESTMENT JSC.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Địa chỉ

An Xa Industrial Park, Road 10, Nam Dinh City, Nam Dinh Province

TEL

FAX

84-350-3671643

URL

http://www.idico-daukhi.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với PETROVIETNA M-IDICO INDUSTRIAL PARK & URBAN INVESTMENT JSC.

PAGE TOP