Công ty HWATA VINA (12070)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty HWATA VINA

Nội dung kinh doanh

thùng chứa, bồn vệ sinh

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty HWATA VINA.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

An Don Industrial Park, Lot 37, Road 2, Son Tra District, Da Nang City

TEL

FAX

84-511-3935828

URL

http://www.hwatavina.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty HWATA VINA.

PAGE TOP