Spitfire Controls Viet Nam Co., Ltd (12064)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Spitfire Controls Viet Nam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm điện tử

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Spitfire Controls Viet Nam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Amata Industrial Park, No 13, Lot 103/4, Road 5, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3936800

URL

http://www.spitfirevn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Spitfire Controls Viet Nam Co., Ltd.

PAGE TOP