RICHES HIGH-TECH WRAPPER CO., LTD (12063)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

RICHES HIGH-TECH WRAPPER CO., LTD

Nội dung kinh doanh

nhà sản xuất bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với RICHES HIGH-TECH WRAPPER CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Amata Industrial Park, No 104/1, Lot A, Road 2, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3936810

URL

http://www.riches-vn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với RICHES HIGH-TECH WRAPPER CO., LTD.

PAGE TOP